Ręczne kierowanie ruchem drogowym

mężczyzna kierujący ruchem

Podczas wykonywanych prac w pasie drogowym konieczne bywa wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Sprawdza się wtedy ręczne kierowanie ruchem. Aby odbywał się on bezpiecznie i płynnie, niezbędna jest na miejscu uprawniona osoba nim kierująca, jak np. nasi wyszkoleni pracownicy, którzy pomagają w sprawnej i profesjonalnej organizacji ruchu drogowego. Wykonujemy swoją pracę 24 godziny na dobę, nie patrząc na złe warunki atmosferyczne, czy trudność powierzonego zadania.

Dysponujemy fachową wiedzą i dużym doświadczeniem. Pomagamy wielu firmom w całej Polsce. Można polegać na naszej fachowej ocenie sytuacji na drodze. Nasi pracownicy po ukończeniu specjalistycznych szkoleń są zawsze doskonale przygotowani i znakomicie zorientowani w sytuacji kierowania ruchem podczas robót na drodze – polecenia wydają jasno, są one zrozumiałe dla uczestników ruchu drogowego.

 

Zasady ręcznego kierowania ruchem

Organizując ręczne kierowanie ruchem należy pamiętać, że osoby odpowiedzialne za zarządzeniem porządkiem na danym odcinku drogi powinny mieć odpowiednie uprawnienia, oznakowanie i komunikację radiową określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Zgodne z normami prawnymi i bezpieczne ręczne kierowanie ruchem, które odbywa się na czynnej drodze powinno być organizowane w oparciu o wcześniej opracowany i zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający „Projekt organizacji ruchu”. Zarówno ten sposób zarządzania przemieszczaniem się użytkowników jezdni, jak i automatyczne kierowanie ruchem drogowym powinny zapewnić jednoznaczne i zrozumiałe przekazywanie sygnałów przez urządzenia i uprawione osoby.

Naszych pracowników delegowanych do profesjonalnego ręcznego kierowania ruchem drogowym wyposażamy w latarki z czerwonym lub czerwonym i zielonym światłem oraz tarcze do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym i czerwonym. Są to elementy dopuszczone do użytkowania w przypadku słabej widoczności. Ponadto, zapewniamy niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak hełm, odzież czy obuwie ochronne. Zajmujemy się organizacją wszystkiego, co związane z ręcznym kierowaniem ruchem – od zatrudnienia i oddelegowania grupy wykwalifikowanych pracowników, aż po niezbędny sprzęt i pojazdy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zajmujące się budową i remontem dróg oraz osoby zatrudnione do fachowej organizacji takich inwestycji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.


Remonty czy kolizje na drodze? Zadbamy o bezpieczeństwo użytkowników jezdni!
Jesteśmy specjalistami w zarządzaniu ruchem drogowym.